Vil du være en del av vårt techmiljø på Lillehammer?

Vil du være en del av oss? Vi har flere ledige stillinger.

Hvorfor er det så lett å finne potensialet for solceller på Otovo.no?


Bedre oversikt over vannforbruk med KOMTEK fjernavleste vannmålere


Byggesøknad på 1-2-3

“ Vi lager samfunnsnyttige og smarte tjenester til mange forskjellige formål. Felles for alle våre tjenester er lokasjonsbasert informasjon – som eiendomsdata, demografi og kartdata „

Kontakt / Contact: