facebook tracking

Teknologi

I Norkarts teknologiavdeling jobber over 70 teknologer med forskjellig teknologisk bakgrunn og kompetanse.

Vi tror at tverrfaglig sammensetning av juniorer og seniorer gjør at vi leverer fortere og bedre. Vi rekrutterer med person og teamdynamikk i tankene, ikke CV og karakterer. 

Hos oss jobber du in-house, og mange medarbeidere sier at dette gir dem bedre muligheter for å påvirke!

Vår metode

 I Norkart bygger vi markedsledende produkter gjennom selvstyrte team. Teamene våre har sterkt eierskap til det de lager fordi de følger hele prosessen fra idé til leveranse, videreutvikling og drift av løsningen.

Vi tror på å jobbe tett med kundene våre og levere endringer hyppig som svar på deres behov. Dette får vi best til i selvstyrte trygge team som inspireres av å finne bedre og mer effektive måter å arbeide på. Derfor streber vi etter å dyrke frem en smidig DevOps-kultur for utvikling av våre tjenester og produkter.

Dev-Ops

 Teknologisk favner Norkart om et imponerende spekter av programmeringsspråk og infrastruktur.

Det meste av ny utvikling baserer vi på .NET Core, TypeScript og PaaS-tjenester i Azure, men vi har også onprem-VM-er som kverner 3D-data ved hjelp av Fortranrutiner og C++.

Vi tror at så lenge utviklere forholde seg til Continuous Delivery-prinsipper, vil de være på sitt mest produktive om de får fritt spillerom i hverdagen. Kort fortalt forsøker vi å redusere tiden fra en ide er skapt til den er i kundens hender gjennom testskriving, automatikk og så få mulige manuelle steg som over hodet mulig. 

Vi ser stadig etter måter å forbedre oss på og støtter aktivt videreutvikling av våre teknologer gjennom kurs, seminar og egenutviklingstid.

Teknologien vi bruker

Løsningene våre driftes i Azure. Back-end bruker vi .NET Core og skriver kildekoden i C#. Front-end jobber vi med TypeScript og React. 

Avdeling

Teknologi

Connect
Les mer om å jobbe i Norkart her

Hvem er vi?

Vi er 190 kunnskapsrike og faglig dyktige kollegaer – hvor mange har lang fartstid i selskapet.

Hovedtyngden av oss er teknologer, og vi sitter fordelt på kontorer i Sandvika, Lillehammer, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Vi har god spredning i alder og erfaring – og har gleden av å ha 12 – 15 sommerstudenter gjennom vår satsning Norkart Sommer.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor